HOTLINE: 085-0752515   ID:085-0752515

 

MENU
 แบบมาตรฐานราคา ถังแชมเปญ

ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 200 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 2,190,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 100 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 1,390,000 บาท

ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ   50 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  590,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ   30 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  390,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 20ม. จุน้ำ   20 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  290,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 15ม. จุน้ำ   15 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  270,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 11ม. จุน้ำ   10 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  230,000 บาท
ราคาโดยประมาณไม่รวมค่าขนส่งและฐานประปาแรงดันไม่รวมวางท่อ ค่าดำเนินการ

            Kitbadan                                                               
82/74  MOO 20 BANGPLEE-TAMRHU  RD., BANGPLEE-YAI, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540

TEL: 0-2759-4766-7  FAX: 0-2330-5173 085-0752-515 dtac 084-710-2147 bun3625@gmail.com 

บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็นระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล

                                             

                                            

                                         

                                            

                                            

                                            


 
 
บริษัท กิจบาดาล จำกัด
02-118-6341
085-0752515
bun3625@gmail.com
www.facebook.com/groups/kitbadan

ID:KITBADAN

บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็น ระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล

 

ปรึกษาทีมงาน Kitbadan

 
อีเมล์ของท่าน:
เรื่อง :
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image