HOTLINE: 085-0752515   ID:085-0752515

 

MENU


รับเจาะบ่อบาดาล บริการขุดเจาะบาดาล น้ำบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ถังแชปเปญ บริการทั่วประเทศ พื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคเหนือ

 สาย ด่วน Tel.085-0752-515 Tel. 085-134-7915 นาย บัญชา ชือไลท์ kitbadan ชือเฟส: https://www.facebook.com/groups/kitbadan/

- บริการขุดเจาะบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานราชการ
- รับปรึกษาปัญหาตามที่คุณต้องการโดยวิศวกรมืออาชีพ
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
- ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ไร่อ้อย สวนยางพารา มันสัปหลัง เล้าหมู เล้าไก่
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- ปั้มน้ำมัน ต่างๆ
- ประสพการในการเจาะ กว่า 30 ปี
- บริการเจาะหลุมกราว์ วาง สนามแม่เหล็ก ทั่วประเทศ
แบบมาตรฐานราคา ถังแชมเปญ

ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 200 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 2,190,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 100 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 1,190,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 50 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 590,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 30 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 390,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 20ม. จุน้ำ 20 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 290,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 15ม. จุน้ำ 15 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 290,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 11ม. จุน้ำ 10 คิว ไม่รวมฐานราก ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 230,000 บาท

ราคาโดยประมาณไม่รวมค่าขนส่งและฐานประปาแรงดันไม่รวมวางท่อ ผลิตตามแบบมาตรฐาน สากลค่าดำเนินการ
 บริหารงานโดย คุณ บัญชา


Kitbadan 
82/74 MOO 20 BANGPLEE-TAMRHU RD., BANGPLEE-YAI, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540 
Tel & Fax: 02-023-3757 02-118-6341-2 085-075-2515 dtac 084-710-2147 
http://kitbadan.com/index.html; Email.bun3625@gmail.com Id:line: kitbadan 
https://www.facebook.com/groups/kitbadan/ 
บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็นระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล 
รับเจาะบ่อบาดาลภาคกลาง ส่วนมากเป็นบ่อดิน 
รับเจาะบ่อบาดาลกรุงเทพมหานคร 
รับเจาะบ่อบาดาลกาญจนบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลกำแพงเพชร 
รับเจาะบ่อบาดาลชัยนาท 
รับเจาะบ่อบาดาล นครนายก 
รับเจาะบ่อบาดาล นครปฐม 
รับเจาะบ่อบาดาล นครสวรรค์ 
รับเจาะบ่อบาดาล นนทบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลปทุมธานี 
รับเจาะบ่อบาดาล ประจวบคีรีขันธ์ 
รับเจาะบ่อบาดาล พระนครศรีอยุธยา 
รับเจาะบ่อบาดาล พิจิตร 
รับเจาะบ่อบาดาลเพชรบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลเพชรบูรณ์ 
รับเจาะบ่อบาดาล ราชบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาล ลพบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลสมุทรปราการ 
รับเจาะบ่อบาดาล สมุทรสงคราม 
รับเจาะบ่อบาดาลสมุทรสาคร 
รับเจาะบ่อบาดาล สระบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลสิงห์บุรี 
รับเจาะบ่อบาดาล สุโขทัย 
รับเจาะบ่อบาดาล สุพรรณบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลอ่างทอง 
รับเจาะบ่อบาดาลอุทัยธานี 

รับเจาะบ่อบาดาลภาคใต้ ส่วนมากเป็นบ่อหิน 
รับเจาะบ่อบาดาลกระบี่ 
รับเจาะบ่อบาดาลชุมพร 
รับเจาะบ่อบาดาลตรัง 
รับเจาะบ่อบาดาลนครศรีธรรมราช 
รับเจาะบ่อบาดาลนราธิวาส 
รับเจาะบ่อบาดาลปัตตานี 
รับเจาะบ่อบาดาลพังงา 
รับเจาะบ่อบาดาลพัทลุง 
รับเจาะบ่อบาดาลภูเก็ต 
รับเจาะบ่อบาดาลยะลา 
รับเจาะบ่อบาดาลระนอง 
รับเจาะบ่อบาดาลสงขลา 
รับเจาะบ่อบาดาลสตูล 
รับเจาะบ่อบาดาลสุราษฎร์ธานี 


รับเจาะบ่อบาดาลภาคอีสาน ส่วนมากเป็นบ่อหิน 
รับเจาะบ่อบาดาลนครราชสีมา 
รับเจาะบ่อบาดาลอุบลราชธานี 
รับเจาะบ่อบาดาลขอนแก่น 
รับเจาะบ่อบาดาลบุรีรัมย์ 
รับเจาะบ่อบาดาลอุดรธานี 
รับเจาะบ่อบาดาลศรีสะเกษ 
รับเจาะบ่อบาดาลสุรินทร์ 
รับเจาะบ่อบาดาลร้อยเอ็ด 
รับเจาะบ่อบาดาลชัยภูมิ 
รับเจาะบ่อบาดาลสกลนคร 
รับเจาะบ่อบาดาลกาฬสินธุ์ 
รับเจาะบ่อบาดาลมหาสารคาม 
รับเจาะบ่อบาดาลนครพนม 
รับเจาะบ่อบาดาลเลย 
รับเจาะบ่อบาดาลยโสธร 
รับเจาะบ่อบาดาลหนองคาย 
รับเจาะบ่อบาดาลหนองบัวลำภู 
รับเจาะบ่อบาดาลบึงกาฬ 
รับเจาะบ่อบาดาลอำนาจเจริญ 


รับเจาะบ่อบาดาลภาคเหนือ ส่วนมากเป็นบ่อหิน 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดเชียงราย 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดลำปาง 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดลำพูน 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดน่าน 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดพะเยา 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดแพร่ 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 

รับเจาะบ่อบาดาลภาคตะวันตก 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดเพชรบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดราชบุรี 
รับเจาะบ่อบาดาลจังหวัดตาก 

- บริการขุดเจาะบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท 
- รับปรึกษาปัญหาตามที่คุณต้องการโดยวิศวกรมืออาชีพ 
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่ 
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล 
- ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต 
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ไร่อ้อย สวนยางพารา มันสัปหลัง เล้าหมู เล้าไก่ 
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ 
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล 
-รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที 
-รับสำรวจ รับขุดเจาะ ให้ปรึกษา วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
#เจาะบ่อบาดาล #เจาะน้ำบาดาล #เป่าบ่อบาดาล #ถังแชมเปญ #ถังเอนกประสงค์ #ปั้มน้ำบาดาล #ปั้มพลังงานแสงอาทิตย์ #มิเตอร์น้ำ #Kitbadan 
#บาดาล #เจาะบ่อบาดาล #kitbadan 
บริหารงานโดย คุณ บัญชา Kitbadan 
Tel. 085-075-2515, 084-710-2147 ,085-134-7915 Tel & Fax: 02-023-3757 02-118-6341-2

 แบบมาตรฐานราคา ถังแชมเปญ

ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 200 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 2,190,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ 100 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา 1,190,000 บาท

ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ   50 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  590,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 25ม. จุน้ำ   30 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  390,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 20ม. จุน้ำ   20 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  290,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 15ม. จุน้ำ   15 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  270,000 บาท
ราคา ถังแชมเปญ ขนาดสูง 11ม. จุน้ำ   10 คิว ไม่รวมฐานราก  ไม่รวมภาษี 7 % ราคา  230,000 บาท
ราคาโดยประมาณไม่รวมค่าขนส่งและฐานประปาแรงดันไม่รวมวางท่อ ค่าดำเนินการ

            Kitbadan                                                               
82/74  MOO 20 BANGPLEE-TAMRHU  RD., BANGPLEE-YAI, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540

TEL: 0-2759-4766-7  FAX: 0-2330-5173 085-0752-515 dtac 084-710-2147 bun3625@gmail.com 

บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็นระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล

                                             

                                            

                                         

                                            

                                            

                                            


 
 
บริษัท กิจบาดาล จำกัด
02-118-6341
085-0752515
bun3625@gmail.com
www.facebook.com/groups/kitbadan

ID:KITBADAN

บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็น ระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล

 

ปรึกษาทีมงาน Kitbadan

 
อีเมล์ของท่าน:
เรื่อง :
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image